Activiteiten

Op de Villa worden themagerichte activiteiten aangeboden, waar alle ontwikkelingsgebieden wekelijks ‘aan bod’ komen. Deze thema’s zijn vaak gebaseerd op de onderwerpen die nauw bij de beleefwereld van de kinderen aansluit. Denk aan familie, vakantie, de seizoenen, feesten etc.

Voor elke vakantie ontvangt u een nieuwsbrief waarin de gekozen thema's met bijbehorende data staan benoemd. Zo kunt u desgewenst samen met uw kind thuis aandacht besteden aan het thema.

In de uitvoering blijft het kind zelf degene die bepaalt op welke manier en met welk materiaal hij of zij met de activiteit mee wil doen. De manier van aanbieden zal ook passen bij de visie van Villa Petit Paradis, namelijk uitdagend, stimulerend maar niet opdringend.

Bij de entree van elke groep hangt een groot magneetbord, waar u de activiteitenschema’s kunt zien hangen. Naarmate de medewerkers de kinderen beter leren kennen, zullen de onderwerpen voor dit themagericht werken zoveel mogelijk uit de kinderen zelf komen. Zodat we zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwerpen die op dat moment bij de kinderen leven.

Enkele activiteiten / thema’s in de praktijk:
Voeding (o.a. zelf een pizza maken) , spelen met water en ijs (wat gebeurt er als je water bij vriesweer buiten zet en wat gebeurt er met ijs als je het binnen zet), etc.  

Alle kinderen kunnen naast het gerichte activiteitenaanbod ook zelf een keuze maken waar en met wat ze willen spelen. Het aanbod aan spelmateriaal is zeer divers en is er op gericht de fantasie te stimuleren om het kind zoveel mogelijk te laten beleven op een dag. Dat gebeurt binnen, maar natuurlijk ook buiten, want de kinderen gaan elke dag naar buiten om in de grote tuin te spelen. Waar de inrichting met opzet sober en ruig is gehouden, met hoogteverschillen, water en zand en een vuurplaats, kippen en konijnen, zodat er veel te ontdekken valt.

Naast de themagerichte activiteiten op  de  BSO worden daar ook workshops aangeboden. De keuze om hieraan deel te nemen maken de kinderen zelf.

Zo was er al  een workshop  muziekbeleving, een workshop breien en naaien. En er volgen nog meer workshops waarbij kunst en cultuur, sport, techniek en natuur de basis vormen. Natuurlijk kunnen de kinderen elke dag op de BSO onder begeleiding van een afgestudeerd kunstenares in het atelier hun creativiteit nog verder ontwikkelen.

De ruimten van onze Villa’s zijn groot en zo ingericht dat er veel te ontdekken en te beleven valt.