Veelgestelde vragen

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag: Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier meer over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag: Wat zijn de voorwaarden?

Dit zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag:

   

 • U hebt 1 of meer kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u die niet? Dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden.
 • De kinderen moeten op uw woonadres ingeschreven staan.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerd kindercentrum of wordt opgevangen door een geregistreerde gastouder die is ingeschreven bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.
 • U werkt, studeert of volgt een traject om de kans op werk te vergroten of een inburgeringcursus.
 •  

Kinderopvangtoeslag: Wat te doen bij langdurige ziekte?

Krijgt u kinderopvangtoeslag, maar bent u in de loop van het jaar langdurig ziek geworden? Of is uw toeslagpartner langdurig ziek geworden? Voor meer informatie en een goed advies raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 038-4214521.

Kinderopvangtoeslag: Welke wijzigingen hebben gevolgen voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag?

Verandert in de loop van het jaar uw inkomen of kinderopvang? Geef dan direct een wijziging door aan de Belastingdienst, anders kunt u hier een boete voor ontvangen. De Belastingdienst past uw toeslagbedrag aan en u ontvangt van hen een nieuwe voorschotbeschikking met daarop het aangepaste toeslagbedrag.

Kinderopvangtoeslag: Wat te doen bij ontslag?

Helaas vernemen wij met enige regelmaat dat mensen zoals u en ik hun baan verliezen en daarmee werkeloos zijn geworden. Een dergelijke gebeurtenis neemt zorgen en veranderingen mee die gevolgen hebben voor onder andere de kinderopvangtoeslag.
In geval van werkloosheid heeft de toeslagaanvrager nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Houdt u er wel rekening mee dat Villa petit Paradis twee maanden opzegtermijn hanteert. Die opzegtermijn valt binnen de drie maanden waarin u de toeslag nog ontvangt. U dient de toeslag zelf stop te zetten via www.toeslagen.nl.
Voor meer informatie en een goed advies raden wij u in geval van werkloosheid aan zo snel mogelijk contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0522-488 410.    

Algemeen

Werkgebied: Waar kan ik locaties van Villa Petit Paradis vinden?

In Meppel en in Groningen.

Veiligheid: Hoe wordt de veiligheid op de locaties gewaarborgd?

Onze opvanglocaties zijn geregistreerde kinderdagverblijven welke voldoen aan alle eisen die de gemeente, de GGD en de brandweer stelt aan voorzieningen voor kinderopvang. Het nemen van veiligheidsmaatregelen en het creëren van een veilige omgeving is voor ons heel belangrijk. Jaarlijks inventariseren wij de veiligheid en gezondheid door middel van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De RIE bestaat uit twee onderdelen, te weten: RIE Gezondheid en RIE Hygiëne. Dit wordt afgenomen per locatie en per groep. Tevens zijn onze locatie voorzien van een toegangsbeveiligingssysteem. Al onze klanten hebben een toegangsdruppel, waarmee ze de locatie binnen kunnen komen. Zonder druppel kan het pand niet worden betreden. Wij proberen hiermee te voorkomen dat onbevoegden onbelemmerd het pand kunnen betreden.

Klachten: Welke klachtenprocedure hanteert Villa Petit Paradis?

Als u een klacht heeft, gaat onze voorkeur er naar uit om dit is eerst te bespreken met de pedagogische medewerker of manager van uw vestiging. Wij vinden het van groot belang om een klacht samen met u bespreekbaar te maken zodat wij onze dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de klant. Uiteraard staat het u ook vrij om de klacht rechtstreeks voor te leggen aan de externe klachtencommissie (www.klachtkinderopvang.nl). Villa Petit Paradis hanteert de volgende klachtenprocedure

   

 1. Via de interne klachtenprocedure van Villa Petit Paradis. Klik hiervoor op het digitale klachtenformulier.
 2. Bij de landelijke geschillencommissie, over een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.
 3. Bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (www.klachtkinderopvang.nl)
 4.  

Andere vragen: Mijn vraag staat er niet tussen, wat dan?

Als uw vraag niet tussen onze veel gestelde vragen staat kunt u contact opnemen
met de afdeling Klantenservice. Onze medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
De afdeling Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 08:30-17:00 uur via telefoonnummer 038-421 4521. U kunt uw vraag ook aan ons stellen door een e-mail te sturen naar klantadvies@doomijn.nl

Richtlijnen

Richtlijnen: Ik heb al een kind, die geplaatst is bij Villa Petit Paradis. Is er automatisch plaats voor een 2e of volgend kind?

Een tweede of volgend kindje krijgt voorrang bij plaatsing. Wij hanteren een voorrangsregeling voor broertjes/zusjes. Dit geldt alleen voor de dagen waarop het eerste kindje reeds geplaatst is. Ondanks deze regeling kunnen wij niet garanderen dat uw kind (direct) geplaatst kan worden op de gewenste startdatum, voor de gewenste dagdelen of op de gewenste locatie. In dat geval gaan wij samen met u op zoek naar een passend alternatief.

Richtlijnen: Wat moet ik doen als mijn kind afwezig of ziek is?

Bij afwezigheid van uw kind in verband met vakantie, ziekte of door andere oorzaken verneemt de pedagogisch medewerker van uw opvanglocatie dat graag zo spoedig mogelijk van u. In geval van de hierboven genoemde redenen vindt geen restitutie van gelden plaats.

Richtlijnen: Kan ik een kostenberekening maken van mijn gewenste opvangsituatie?

Onze afdeling Klantenservice maakt graag een persoonlijke kostenberekening voor u.

Richtlijnen: Welke sluitingsdagen hanteert Villa Petit Paradis in 2014?

Hieronder volgt een overzicht van onze sluitingsdagen in 2014. Villa Petit Paradis kent geen andere sluitingsdagen dan de officieel erkende feestdagen. Op deze dagen vindt er geen opvang plaats. Mocht een van deze sluitingsdagen op uw contractdag vallen dan vindt er geen restitutie van gelden plaats.

   

 • Nieuwjaarsdag           woensdag 1 januari
  Tweede Paasdag        maandag 21 april
  Hemelvaartsdag         donderdag 29 mei
  Tweede Pinksterdag    maandag 9 juni
  Eerste Kerstdag           donderdag 25 december
  Tweede Kerstdag        vrijdag 26 december
 •  

Let op: 26 april Koningsdag valt in het weekend.

Op 24 december en 31 december zijn wij om 16:00 uur gesloten.

Richtlijnen: Welk vakantiedagenoverzicht hanteert Villa Petit Paradis in 2014?

Villa Petit Paradis volgt in haar vakantiedagenbeleid het advies van de Nederlandse overheid voor de regio Noord. Scholen zijn niet verplicht de advies­data van het Ministerie te volgen. Voor de exacte vakanties kunt u terecht bij de school van uw kind. Hieronder volgt een overzicht van de door het Ministerie van OCW geadviseerde vakanties voor het basisonderwijs.

    • Kerstvakantie 2013         21 december 2013 t/m 5 januari 2014
  Voorjaarsvakantie 2014   22 februari t/m 2 maart 2014
  Meivakantie 2014           26 april t/m 5 mei 2014
  Zomervakantie 2014       5 juli t/m 17 augustus 2014
  Bouwvak Noord             21 juli t/m 8 augustus 2014
  Herfstvakantie 2014       11 oktober 2014 t/m 19 oktober 2014
  Kerstvakantie 2014         20 december 2014 t/m 4 januari 2015
 •  

Richtlijnen: Welk beleid hanteert Villa Petit Paradis omtrent schoolvrije dagen?

VPP heeft opvang inclusief schoolvrije dagen, bij een 52-weken en 48-wekencontract.
Bij de overige contractvormen kunt u op aanvraag een extra dag afnemen.

Richtlijnen: Kan ik mijn kind medicijnen meegeven naar het kinderdagverblijf?

Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op één van onze vestigingen behoren de ouders hun 'zeggenschap' over deze toediening over te dragen aan de pedagogisch medewerkers. Hierbij valt met name te denken aan pillen, drankjes en zalven.
Om problemen te voorkomen is het goed om dit schriftelijk met elkaar overeen te komen.
Voorafgaand aan deze overeenkomst moet er door Villa Petit Paradis een aantal beslispunten in overweging genomen worden. Vervolgens moet, wanneer er besloten wordt dat de geneesmiddelen gegeven worden, een  overeenkomst gebruik geneesmiddelen opgemaakt  worden. Medicijnen moeten altijd in de originele verpakking, met gebruiksaanwijzing, worden meegegeven.
Soms vragen ouders ook om hun kind geneesmiddelen toe te dienen die niet op recept verkregen zijn. Deze geneesmiddelen hebben ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Echter ook bij deze 'zelfzorgmiddelen' kiest Villa Petit Paradis er voor om, voor toediening van deze middelen, een overeenkomst gebruik geneesmiddelen in te vullen.

Richtlijnen: Wat is jullie hygiënebeleid?

In het hygiënebeleid worden de uitgangspunten en werkinstructies vastgelegd voor de wijze waarop binnen VPP de hygiëne wordt gewaarborgd. Uiteraard werkt men op VPP volgens de hygiënecode die is samengesteld voor kinderdagverblijven. Dat betekent dat er gewerkt wordt volgens de H. A.C.C.P. -norm. Het beleid dat staat beschreven is bekend bij alle medewerkers.

Richtlijnen: Is het mogelijk om een kijkje te nemen op één van de locaties?

U bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op één van onze locaties. Wij maken graag een afspraak voor u op onze locaties, dus neemt u gerust contact op met de afdeling Klantenservice via 038-421 4521. U kunt ook het formulier voor een rondleiding invullen, of ons bel-me-terug formulier invullen.

Administratie/financien

Administratie/financien: Hoe kan ik een wijziging van mijn rekeningnummer doorgeven?

U kunt een wijziging van uw rekeningnummer schriftelijk of via info@speelwerk.net doorgeven. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw debiteur- of relatienummer bij uw wijziging te vermelden.

Administratie/financien: Hoe kan ik een betalingsafspraak maken?

U kunt een betalingsafspraak maken door telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice, telefoonnummer 038 - 421 4521 of via de mail klantadvies@doomijn.nl.

Administratie/financien: Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt wijzigingen van uw adres doorgeven via het wijzigingsformulier op de website. Daarnaast is het ook mogelijk om uw wijziging schriftelijk of via klantadvies@doomijn.nl. door te geven. Zou u zo vriendelijk willen zijn om in de e-mail aan te geven per wanneer het nieuwe adres gewijzigd moet worden en uw debiteur-relatienummer te vermelden?

Administratie/financien: Ontvang ik ook een jaaropgaaf?

Al onze klanten ontvangen een jaaropgaaf. De jaaropgaven worden in februari verstuurd. Wij vragen u de jaaropgave goed te controleren en hierbij te letten op uw persoonlijke gegevens en de gegevens over de opvang van uw kind. Als uw gegevens onjuist zijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via e-mailadres klantadvies@doomijn.nl of telefonisch op nummer 038-421 4521. Wanneer u de jaaropgave aan de Belastingdienst of een andere instantie opstuurt, stuur dan een kopie toe en bewaar het origineel zelf.

Administratie/financien: Waarom wordt er een kostenspecificatie verstuurd?

Villa Petit Paradis verstuurt aan het eind van ieder jaar een kostenspecificatie naar alle klanten. Hierin staan de opvangkosten (voor het komende jaar)van uw kind vermeld, op basis van de gegevens zoals deze op dat moment bij ons bekend zijn. Een eventuele wijziging van de opvangkosten kunt u doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Administratie/financien: Zijn er kosten verbonden aan een inschrijving?

Villa Petit Paradis hanteert voor al haar diensten geen inschrijfkosten. Inschrijven is geheel vrijblijvend.

Administratie/financien: Waarom moet ik mijn BSN nummer doorgeven?

Kinderopvangorganisaties in Nederland zijn wettelijk verplicht om in het kader van de kinderopvangtoeslag, ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Die verplichting komt voort uit artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het uitvoeringsbesluit van die wet.

Administratie/financien: Mijn partner en ik gaan uit elkaar, moet ik iets doorgeven?

Gaan u en uw partner uit elkaar? Het is dan wenselijk om deze wijziging zo snel mogelijk aan Speelwerk Kinderopvang door te geven. Wij verzoeken beide ouders een e-mail te sturen en daarbij aan te geven welke ouder kinderopvangtoeslag ontvangt en daarmee factuurverantwoordelijk is (ouder 1). Wij kunnen een dergelijke wijziging niet met terugwerkende kracht invoeren in verband met reeds gedane facturatie. Wanneer er sprake is van een achterstand in de betalingen dient u deze eerst te voldoen voordat de nieuwe situatie ingevoerd kan worden. Vervolgens ontvangt de 'nieuwe' ouder 1 een aanbod met het verzoek deze ondertekend aan ons te retourneren. Wanneer wij dit aanbod getekend retour hebben ontvangen wordt de wijziging definitief doorgevoerd. Tevens dient u een wijziging binnen uw gezinssituatie door te geven aan de Belastingdienst. De te nemen stappen hangen af van uw persoonlijke situatie. Als volgt: De kinderopvangtoeslag staat op mijn naam Blijven de kinderen bij u wonen? Geef dan de volgende wijzigingen door:

   

 • Verhuist u? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente.
 • U geeft aan ons door dat u geen toeslagpartner meer hebt.
 •  

Blijven de kinderen bij uw ex-partner? Geef dan de volgende wijzigingen door:

   

 • Verhuist uw ex-partner? Dan moet hij zijn adreswijziging doorgeven aan de gemeente.
 • U zet de kinderopvangtoeslag stop.
 • Uw ex-partner vraagt de kinderopvangtoeslag aan, nadat u deze hebt stopgezet.
 •  

De kinderopvangtoeslag staat op naam van mijn ex-partner Blijven de kinderen bij u wonen? Geef de wijziging dan als volgt door:

   

 • Verhuist u? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente.
 • Uw ex-partner zet de kinderopvangtoeslag stop.
 • U vraagt de kinderopvangtoeslag aan, nadat uw ex-partner deze heeft stopgezet.
 •  

Verhuizen de kinderen mee met uw ex-partner? Geef de wijziging dan als volgt door:

   

 • Verhuist u? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente.
 • Uw ex-partner geeft zijn nieuwe adres door aan de gemeente.
 • Uw ex-partner geeft aan ons door dat hij geen toeslagpartner meer heeft.
 •  

Co-ouders
Gaat u scheiden en gaan u en uw ex-partner ieder een deel van de week voor de kinderen zorgen? Dan bent u co-ouders. Co-ouders kunnen allebei voor hun deel van de kosten apart kinderopvangtoeslag aanvragen. De kinderen moeten dan wel minimaal 3 dagen per week bij de ene ouder en minimaal 3 dagen per week bij de andere ouder wonen. De kinderen moeten bovendien op het woonadres van 1 van de ouders ingeschreven staan. Tip: Heeft u co-ouderschap afgesproken en meer dan twee kinderen? 'Verdeel' ze dan tussen u en uw ex-partner. U schrijft bijvoorbeeld uw zoon in op uw adres en uw dochter op dat van uw ex-partner. Zo kunt u allebei de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen aanvragen. Mijn ex-partner is na de scheiding meer gaan verdienen
Is uw partner in de loop van het jaar bij u uit huis gegaan? Dan telt toch zijn inkomen van het gehele jaar mee voor de definitieve berekening van uw toeslag. Is uw ex-partner veel meer gaan verdienen nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan kan uw toeslag bij de definitieve berekening lager uitvallen dan verwacht. U moet in dat geval waarschijnlijk geld terugbetalen. (Bron: Belastingdienst, www.toeslagen.nl) Wanneer geef ik een wijziging door?
Wanneer u gaat scheiden dient u dit zo snel mogelijk aan zowel de Belastingdienst als aan Speelwerk Kinderopvang door te geven. Zo voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen of dat u te weinig toeslag krijgt. Wij kunnen een dergelijke wijziging niet met terugwerkende kracht doorvoeren in verband met reeds gedane facturatie.

Administratie/financien: Kan ik al kinderopvangtoeslag aanvragen als er nog geen LRKP-nummer van een locatie bekend is?

Nee, dit is pas mogelijk als het LRKP-nummer van de locatie bekend is. Houdt u dit goed in de gaten wanneer u de aanvraag indient. Hieronder de LRKP-nummers van de locaties:

VPP Meppel KDV: 170608153
VPP Meppel BSO: 908887887
VPP Groningen KDV: 468821685
VPP Groningen BSO: 120785237

Administratie/financien: Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

Deze ontvangt u ieder jaar in maart. De uitgesplitste kosten zijn daarop te vinden. De jaaropgave wordt eenmalig kosteloos verstrekt. Indien u geen exemplaar heeft ontvangen, kunt u kosteloos een vervangend exemplaar aanvragen vóór 1 april. Na die datum wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Administratie/financien: Is het mogelijk dat ik mijn kinderopvangtoeslag per jaar achteraf ontvang?

Nee, dat is niet mogelijk. Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om jaarlijks de kinderopvangtoeslag terug te vragen. Dit kan alleen nog maandelijks, met een terugwerkende kracht van een maand. Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen of wijzigen via de site www.toeslagen.nl

Tarieven

Belastingdienst: Tot maximaal welk uurtarief vergoedt de Belastingdienst de kinderopvang in 2014?

De Belastingdienst vergoedt voor kinderdagopvang tot een maximaal uurtarief van €6,70. Voor de buitenschoolse opvang vergoedt de Belastingdienst tot een maximaal uurtarief van € 6,25.

Belastingdienst: Kan ik kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aanvragen?

De mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen, wordt zo goed als afgeschaft. Alleen kosten die gemaakt zijn vanaf 1 maand vóór de datum van aanvraag komen nog in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst: Ik ben werkeloos geworden. Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

In geval van werkloosheid heeft de toeslagaanvrager nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Houdt u er wel rekening mee dat Villa Petit Paradis een maand opzegtermijn hanteert. Die opzegtermijn valt binnen de drie maanden waarin u de toeslag nog ontvangt. U dient de toeslag zelf stop te zetten via www.toeslagen.nl. Voor meer informatie en een goed advies raden wij u in geval van werkloosheid aan zo snel mogelijk contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 038-421 4521.

Koppeling gewerkte uren versus kinderopvangtoeslag: Wat houdt de koppeling tussen het gewerkte aantal uren en de kinderopvangtoeslag in?

Vanaf 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder werkt. Hierbij wordt uitgegaan van de ouder die het minst aantal uren werkt. De overheid gaat dit beperken tot een vergoeding van 140% van de gewerkte uren als u gebruikt maakt van KDV. Voor BSO geldt dat u tot maximaal 70% vergoed krijgt.

Koppeling gewerkte uren versus kinderopvangtoeslag: Hoeveel uur heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Om een beeld te schetsen van het aantal uur waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt ten aanzien van uw gewerkte uren hebben wij een aantal voorbeelden opgesteld. Mocht u meer uren willen afnemen dan de 140% of 70% over uw gewerkte uren, dan is dit wel mogelijk. U dient er dan rekening mee te houden dat u over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag heeft.

Koppeling gewerkte uren versus kinderopvangtoeslag: Waarom wordt deze regeling vanaf 2012 ingevoerd?

Het kabinet hecht aan goede en betaalbare kinderopvang. Die stelt werkende ouders beter in staat om arbeid en zorg voor hun kinderen te combineren. De kinderopvangtoeslag is een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. Het overgrote deel van de toeslagaanvragers maakt op een goede wijze gebruik van de kinderopvangtoeslag. In sommige gevallen is echter sprake van fraude of oneigenlijk gebruik. De overheid vindt het onnodig en onwenselijk dat toeslag wordt verleend voor uren die niet gerelateerd kunnen worden aan gewerkte uren. Nu ontbreekt een relatie tussen het aantal uren opvang dat voor toeslag in aanmerking komt en het aantal uren dat wordt gewerkt.

Koppeling gewerkte uren versus kinderopvangtoeslag: Waar zijn de percentages 140% voor KDV en 70% voor de BSO op gebaseerd?

Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt gelimiteerd tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder, vermeerderd met 40% voor de dagopvang (0- 4 jarigen) en verminderd met 30% voor de buitenschoolse opvang (4- 12 jarigen). Een ophogingpercentage van 40% dat rekening houdt met reistijd, verplichte pauzes en enige flexibiliteit voor het werk is volgens de minister redelijk als wordt gekeken naar de meest voorkomende kinderopvangcontracten van 11 uur bij een standaard werkdag van ongeveer 8 uur.

De vermindering van de uren voor buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) met 30% vloeit voort uit het feit dat voor deze groep minder kinderopvanguren nodig is omdat deze kinderen op school zitten. Waar bijvoorbeeld op een maandag 11 uur opvang nodig is voor dagopvang (0-4 jarigen), is voor buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) slechts 4 uur opvang nodig. Het percentage van 30% is berekend op basis van de totaal benodigde uren voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Het gemiddeld gebruik in uren in de dagopvang is twee maal zo hoog als het gebruik in de buitenschoolse opvang. Om die reden is het percentage recht op kinderopvangtoeslag van 140% voor opvang kinderen 0-4 jaar voor de (buitenschoolse) opvang kinderen 4-12 jaar gehalveerd naar 70%.

Tarieven: Wat zijn de tarieven voor 2014?

Kinderopvang hoeft helemaal niet duur te zijn. Aan de hand van de volgende voorbeelden kunt u zien dat kinderopvang op Villa Petit Paradis prima betaalbaar is. De prijs voor opvang bij Villa Petit Paradis ligt per uur iets hoger dan bij de andere locaties. Maar de ouders die onze visie delen laten zich er niet door afschrikken. Bij Villa Petit Paradis hanteren we een hoog serviceniveau en bieden wij u en uw kind een prachtige villa, een bijzondere buitenruimte en vele extra's. Bekijk hier de toelichting op de contracten.

Voor een volledig overzicht van onze tarieven, klik hier.