Diensten

Op Villa Petit Paradis bieden we zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang.

Kinderdagopvang 0-4 jaar

Op Villa Petit Paradis bieden we kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij werken met een horizontale groepsindeling, wat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd in groepen worden ingedeeld.

Zo werken we met een babygroep voor kinderen van 0 tot ca. 18 maanden. Daarna stromen de baby's door naar de dreumesgroep voor kinderen in de leeftijd van bijna 1,5 tot ca. 3 jaar. Dan volgt natuurlijk de peutergroep van ca. 3 tot 4 jaar. De diverse ruimten zijn afgestemd op de leeftijd en de wensen van de kinderen.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers, een vertrouwd gezicht voor u en uw kind. Slechts bij overmacht wordt hiervan afgeweken. De rol van de pedagogisch medewerkers wordt aangepast naar de wensen en behoeften van de verschillende groepen.

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

De buitenschoolse opvang van Villa Petit Paradis bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Op de buitenschoolse opvang is er volop ruimte om te ontspannen en te spelen met leeftijdsgenoten. De BSO van Villa Petit Paradis bestaat uit verschillende ruimten, waaronder de speelzolder, bibliotheek, atelier en een gezellige eetruimte. In deze verschillende ruimtes worden uitdagende activiteiten georganiseerd afgestemd op de wensen en leeftijden van de kinderen. 

De tuin biedt volop mogelijkheden om te ontdekken en te leren. Er wordt gespeeld met water en zand en gebouwd met grote materialen, zoals takken uit de tuin of echt timmergereedschap. Onze prachtige buitenruimte is fantasierijk en biedt ontdekkingstochten voor alle leeftijden. In de omgang met kinderen wordt rekening gehouden met de leeftijd. Het jonge kind van vier jaar, dat net voor het eerst naar school gaat, zal zeker behoefte hebben aan een boekje lezen samen met de pedagogisch medewerker. Naarmate de kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer de behoefte om op eigen kracht de wereld te ontdekken en krijgen dan ook meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers. 

Ophalen van school

Bij onderstaande scholen halen wij kinderen op:

  • Alle locaties van Borgmanschool
  • Widar Vrije school
  • GSV (Groningse school vereniging)
  • Oosterhogebrug school
  • Sint Michael school
  • Joseph Haydn school