Het team

Doomijn is dé partner in opvoeding

Doomijn is met ca. 900 medewerkers een van de grootste aanbieders van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Alle pedagogisch medewerkers dragen bij aan de groei en ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Dat vraagt de nodige kennis en vaardigheden. We vinden het belangrijk dat niet alleen onze kinderen groeien, maar ook dat de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Daarom bieden we bij Doomijn goede scholingsmogelijkheden en worden de medewerkers bij het werk ondersteund door een pedagoog en door vakdocenten.

De pedagogisch medewerkers maken gebruik van ontwikkelingsstimulerende methodes en dagen de kinderen uit om hun eigen talenten te ontwikkelen. En natuurlijk geven zij de kinderen volop ruimte om samen te spelen.

Spannende uitdagingen en prikkels voor de zintuigen

Kinderen verdienen ruimte, in alle betekenissen van het woord. Dat krijgen ze dan ook bij ons. In ons karaktervolle, historische pand kunnen ze fijn op verkenning en vinden ze achter elke deur een uitdaging. Net als in onze grote, natuurlijk tuin. Overal valt iets te ontdekken. Daar gaat het om in onze Villa Petit Paradis-locatie. Bij ons is alles afgestemd en ingericht op de ontwikkeling van het kind. Spannende uitdagingen en prikkels voor de zintuigen en de fantasie, die vinden ze hier overal.

Klik hier voor meer informatie over het team én de locatie van kinderdagverblijf Damsterstede en hier voor buitenschoolse opvang Damsterstede.