Richtlijnen

Hieronder vindt u meer informatie over de richtlijnen die wij op Villa Petit Paradis hanteren.

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over Villa Petit Paradis. Wij nodigen u dan ook van harte uit om de website te bekijken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantadvies op telefoonnummer (038) 421 45 21. Bekijk ook eens de website www.doomijn.nl voor meer informatie over de Villa Petit Paradis locaties van Doomijn.

Plaatsingsprocedure

U kunt uw kind snel en eenvoudig online inschrijven via onze website www.villapetitparadis.nl of telefonische via de afdeling klantadvies, t (038) 421 45 21.

De plaatsing van uw kind op de opvang is pas definitief wanneer het aanbod plaatsing door u ondertekend is geretourneerd. Wij kunnen niet garanderen dat uw kind (direct) geplaatst kan worden op de gewenste startdatum en/of voor de gewenste dagen. In dat geval gaan wij samen met u op zoek naar een passend alternatief. De plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte en voorrangsregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de gestelde normen uit de Wet Kinderopvang.

Wij adviseren u daarom uw kind(eren) tijdig in te schrijven.  

Kosten en betaling

De kosten voor kinderopvang worden maandelijks (12 keer per jaar) vooraf aan u gefactureerd. De kosten van de opvang worden via onze tarievenkaart aan u kenbaar gemaakt. Wat u als ouder werkelijk betaald is afhankelijk van uw inkomen. De opvangkosten komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag in de vorm van een maandelijkse belastingteruggave. Voor meer informatie over en het aanvragen van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de (feest-)dagen waarop Villa Petit Paradis gesloten is.  

Wenperiode

Voor veel kinderen en ouder(s) is de gang naar kinderdagopvang nieuw. Dit gaat gepaard met een periode van wennen. Villa Petit Paradis adviseert ouders om gebruik te maken van een zogenaamde wenperiode. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de startdatum wordt u door ons uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de wenperiode. Villa Petit Paradis biedt u de mogelijkheid om kosteloos 1 keer voor de startdatum te komen wennen. De wenperiode start vervolgens wanneer de contractperiode in gaat. Het is niet verplicht om gebruik te maken van een wenperiode aangezien u voor deze periode de normale dagprijs betaald en uw kind maar beperkt gebruik zal maken van de opvang. U dient er rekening mee te houden dat uw kind niet hele dagen op de opvang zal zijn en u wellicht wel weer aan het werk moet. De meeste ouders kiezen er dan ook voor om de wenperiode nog in het bevallingsverlof te laten vallen. Indien u geen gebruik wenst te maken van de wenperiode dan dient u er wel rekening mee te houden dat u wellicht de eerste dagen gebeld kunt worden met het verzoek uw kind eerder op te halen indien deze wel moeite heeft met het wennen. Op locatie zullen ze u hier verder over informeren.  

Opzeggen

Indien u uw kinderopvangplaats geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dient u dit telefonisch t (038) 421 45 21 of schriftelijk per e-mail te doen via klandadviesREMOVETHIS@ANDTHISdoomijn.nl. U kunt opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand ingaande elke willekeurige dag van de maand.

Mocht u, nadat uw kind 4 is geworden, het contract wensen te verlengen dan kunt u dit telefonisch of per e-mail aanvragen.

Wijzigingen

Veranderingen in omstandigheden, verhuizing, wisseling, vermindering, toename en/of een beëindiging van dagen/dagdelen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via het wijzigingsformulier op de website. Voor vermindering en beëindiging van dagen/dagdelen geldt een opzegtermijn van 1 maand.  

Klachtenprocedure

 Als u klachten heeft kunt u deze het beste eerst bespreken met de locatiecoördinator. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan zijn er de volgende mogelijkheden waarop een klacht ingediend kan worden:

  1. Via de interne klachtenprocedure van Villa Petit Paradis.
  2. Bij de landelijke geschillencommissie, over een geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.
  3. Bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (www.klachtkinderopvang.nl).