• Fotomuur
  • Jongen bij trap
  • Kloddertje voorkant
  • Meisje bij fotowand
  • Meisje bij fotowand
1 2 3 4 5

Documenteren

In onze manier van werken gaat het erom kinderen echt te zien, te zien wie ze zijn, wat er bij ze leeft, wat ze in zich hebben. Documenteren helpt de pedagogisch medewerkers  hierbij, het maakt het luisteren zichtbaar. Documentatie heeft vele functies, maar één van de belangrijkste is dat het ons helpt het kind te begrijpen en het kind om zichzelf te begrijpen. Door middel van documentatie leggen we vast wat het kind maakt en meemaakt. Dit kan op heel veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van foto's, teksten bij tekeningen, een uitgeschreven dialoog, een video-opname. Het grote voordeel van documenteren is dat het mogelijk is om stil te staan bij en terug te blikken op belangrijke gebeurtenissen in het leven en de ontwikkeling van het kind.

Het uitgangspunt bij het documenteren is dat wij de kinderen van de groep niet bij voorbaat al kennen, maar dat wij hen steeds weer moeten leren kennen door hen met een open, onderzoekende houding te benaderen. Zo kunnen wij ontdekken wat juist dat groepje kinderen van die ene groep beweegt en welke onderwerpen zij interessant vinden. Wilt u meer lezen over wat dit voor het kind, de pedagogisch medewerkers of u als ouders betekent? Lees meer >>>