Betekenis van documenteren

De betekenis van pedagogische documentatie voor kinderen

 • Kinderen kunnen enorm geboeid raken door de documentatie van hun eigen en andermans werk.
 • Ze wisselen gedachten en associaties uit met andere kinderen, ouders en de groepsleiding.
 • Het nodigt kinderen uit om zich opnieuw te verdiepen en een stapje verder te gaan.
 • Het inspireert hen om tot nieuwe ideeën te komen.
 • Kinderen voelen dat het boeiend en interessant is wat ze maken en beleven.
 • De aandacht en belangstelling voor wat ze doen en beleven stimuleert en motiveert hen.
 • De groepsruimte wordt een echte eigen leef- en werkruimte van de kinderen.

 

De betekenis van pedagogische documentatie voor de pedagogisch medewerker

 • Open en gericht kijken en luisteren naar de kinderen.
 • Participerend observeren.
 • Het doel is te documenteren wat de kinderen zeggen en doen.
 • Goed documentatiemateriaal maakt het voor de andere volwassenen mogelijk om echt mee te kijken en te luisteren.
 • Er kan zo gezamenlijk gereflecteerd worden.
 • Tot nieuwe ideeën komen over de volgende stap in het onderzoekproces met de kinderen.

 

De betekenis van pedagogische documentatie voor ouders

 • Uitnodiging om mee te kijken en te luisteren, mee te denken en te reflecteren.
 • Een handvat om te communiceren over wat de kinderen werkelijk bezighoudt.
 • Wederzijdse betrokkenheid.
 • Communicatie over de pedagogische visie, uitgangspunten en werkwijze van het kindercentrum mogelijk.