Extra's

De extra's: ruimte voor nieuwe ideeën

Villa Petit Paradis wordt ieder jaar interessanter en leuker. Naast alles wat we nu al op een hoog serviceniveau bieden, zullen we onze services al naar gelang de ideeën, behoeften en belangstelling stapsgewijs uitbreiden. Op dit moment bieden we al een omvangrijk servicepakket, met onder meer dagarrangementen op de kinderdagopvang en bij de buitenschoolse opvang. Ook wordt er eenmaal per kwartaal een overnachting in Villa Petit Paradis aangeboden, in Meppel hebben de ouders en kinderen hierop zeer positief gereageerd.

Villa Petit Paradis biedt uw kind dagelijks een warme maaltijd aan. Op onze locatie in Groningen werken we zelfs met onze eigen kinderkok. Tevens willen wij u als ouder de gelegenheid geven een heerlijke maaltijd mee te eten, samen met uw kind(eren). Ook in Meppel kunt u maaltijden afnemen, deze worden op basis van een contract of incidenteel. Voor meer informatie hieromtrent, de tarieven of het aanmelden voor de maaltijden verwijzen wij u naar de medewerkers van de locatie. Klik hier voor het voedingsbeleid van Villa Petit Paradis.

Wij blijven ons continue ontwikkelen!