Talenten

Bij Villa Petit Paradis hebben we op diverse vlakken te maken met talenten. Zowel bij kinderen, ouders als pedagogisch medewerkers.

Kinderen

Elk kind wordt geboren met talenten. Ouders, opa's, oma's, de kinderopvang en anderen uit de omgeving kunnen deze stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen 'honderd talen' aangeboden krijgen om tot volle ontplooiing te komen. Of terwijl we proberen zoveel mogelijk alle talenten van kinderen aan te spreken door de kinderen te prikkelen met allerlei verschillende materialen en activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer we deze 'talen' stimuleren, hoe meer verbindingen er worden gelegd. Bij Villa Petit Paradis worden kinderen op heel veel verschillende vlakken uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen en de wereld om zich heen verder te ontdekken op een manier die voor ieder kind anders is. Kinderen krijgen door vrijheid en verantwoordelijkheid meer vertrouwen in hun eigen talenten en zullen meer gemotiveerd zijn om verder te leren.

Ouders

Veel van onze ouders hebben ook een talent, hier spelen we ook graag op in. Zo zijn er ouders die heel muzikaal zijn en daarom muziekles aan de kinderen kunnen geven. Er kan ook gedacht worden aan het onderhouden van de moestuin of samen met de kinderen een konijnenren timmeren. Bij onze pedagogiek past het om samen betrokken te zijn bij de opvoeding van het kind. Een (ouder)talent hieraan toevoegen past geheel bij onze visie. Heeft u een talent dat u met de kinderen wilt delen? Neem dan contact op met een van onze locaties.

Pedagogisch medewerkers

Al onze medewerkers hebben talenten. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt de aandacht niet alleen gelegd op een klik met kinderen, maar ook op de activiteiten en belevingen voor kinderen. Iedereen wordt gevraagd om een activiteitenvoorstel te maken, waarmee we snel kunnen zien of nieuwe medewerkers kunnen begeleiden, stimuleren, observeren, inspelen op sfeer en veiligheid kunnen bieden. Omdat wij dit erg belangrijk vinden, vragen we niet alleen MBO geschoolde medewerkers, maar ook HBO geschoolde medewerkers. Zij zijn naast verzorgend ook verbaal goed en kunnen de visie bijsturen en uitleggen waar nodig. Omdat wij dit belangrijk vinden heeft een deel van de medewerkers van Villa Petit Paradis een vakgerichte HBO-opleiding.

De pedagogisch medewerker biedt kinderen een rijke speel- leeromgeving, zij is de aangever van de materialen en de ervaringen die aangeboden worden. Door steeds goed naar het kind te kijken en het proces te volgen zal de pedagogisch medewerkers steeds weer hierbij aan proberen te sluiten en zo iets nieuws kunnen toevoegen. Onze medewerkers zijn goed in staat een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen, wat de basis is van emotionele veiligheid. Om deze reden werken wij met grote contracten om de continuïteit voor de kinderen te behouden.