Heeft u de voordelen van kinderopvang al ontdekt?

De voordelen van kinderopvang

  • U (en uw partner) hebben op deze manier de mogelijkheid om te (blijven) werken en deel te blijven nemen aan het arbeidsproces.
  • Goede kinderopvang is een verrijking voor kinderen, zij doen bij ons andere ervaringen op dan thuis. Ze leren met andere kinderen omgaan, samen delen en samen spelen, wat goed is voor hun sociale ontwikkeling.
  • Kinderopvang biedt een inspirerende en veilige omgeving, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en spelenderwijs allerlei vaardigheden aanleren op sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van het individuele kind.
  • Ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen en de pedagogisch medewerkers die er werken, zijn ervan overtuigd dat kinderen veel plezier beleven op de kinderopvang.
  • De pedagogisch medewerker zorgt samen met de ouders voor de kinderen en geven, als dat nodig is, ondersteuning bij de opvoeding.
  • Onze kinderdagverblijven zijn gedurende het gehele jaar geopend (uitgezonderd feestdagen). U bent daarmee altijd verzekerd van opvang op uw contractdagen.
  • Kinderen worden middels Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) voorbereid op de gang naar de basisschool.